Arxiu del blog

dissabte, 26 de gener de 2008

La cultura del mascle ibèric: vestigis de l'Espanya casposa de sempre.

En el que va d'any són ja cinc les dones mortes a mans de les seves parelles o ex parelles, i es troben en investigació dos casos més, un a Salt (Girona) i altre a Navarra. En el transcurs de 2007 un total de 71 dones van morir víctimes de la violència masclista.

Tots aquestes dades que ara ens semblen espectaculars, són només una continuïtat del que històricament estat el paper del mascle ibèric en el si de la família.

El paper secundari que històricament ha assumit la dona en el seu rol familiar ha estat el producte d'una cultura masclista, que l’ha relegat a la realització d'actituds servils cap al Pater Famílies.

Existeix una relació directa entre el nivell cultural d'un poble i l'equiparació de les oportunitats en relacions de gènere. Per a posar un exemple, en cultures com la catalana o la basca, el paper de la dona ha estat d'un protagonisme notori.

L'estructura familiar construïda al voltant del paper de la dona, el que podem anomenar com a matriarcat, ha estat el pilar bàsic en que s'ha sustentat la primera unitat d'agrupació entre persones com és la família.

El Codi Civil català ja estableix la separació de béns, hem refereixo als béns que aporten ambdós cònjuges al matrimoni. Equiparant els drets entre l'home i la dona.

Obviant d’aquesta manera la major vulnerabilitat femenina, que no solament es deu a causes físiques, també incideix en que les dones solen concentrar la major càrrega i responsabilitat en la criança dels fills, a més per diferents qüestions culturals desenvolupen les tasques de la llar i mantenen una major dependència tant econòmica com cultural dels homes.

Hem de reaccionar aviat davant aquesta situació d'assetjament cap a la dona. Estem veient com generacions joves, estan repetint els mateixos papers que desenvolupen en la vida de parella les generacions precedents, perpetuant aquesta desigualtat social d'una forma alarmant, que ens allunya cada vegada més d'Europa i ens acosta a altres cultures menys desenvolupades.

Entenc que la relació de parella ha de dur-se amb una predisposició a la simpatia i a la conquesta permanent de l'interès de l'altre.

Lo Bep.