Arxiu del blog

dilluns, 5 de febrer del 2018

Les entitats d'iniciativa social i la bretxa digital.

El proper 26 de febrer s'iniciarà una nova edició del Mobile World Congress, que posarà en contacte a milers de professionals del sector de la telefonia mòbil, de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta sinergia tecno-econòmica no és casual. Cada vegada es fa més patent que la nostra societat està orientada a interrelacionar-se digitalment. Tant les relacions entre les persones, com entre aquestes i les empreses o les administracions evolucionen cap a una intervenció digital completa.

Com en moltes altres facetes de la vida, també en l'àmbit tecnològic tindrem una societat que evolucionarà i funcionarà a dues velocitats. Els seus col·lectius més fràgils estan condemnats a ser víctimes de la bretxa digital, agreujant més la seva situació personal de vulnerabilitat.

Aquest mateix destí el comparteixen les mateixes entitats socials sense ànim de lucre, que no disposen dels recursos econòmics suficients per a digitalitzar-se, per poder mantenir el ritme creixent d'implementació digital, per millorar els programes de suport a les persones excloses tant del món real com el món digital.

Precisament per poder abordar aquest nou repte cívic, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, ​​l'Obra Social la Caixa i la Fundació Mobile World Capital, va posar en marxa el projecte m4Social (www.m4social.org), per aconseguir crear una plataforma, que posés en contacte tot el coneixement existent sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i així poder donar resposta a les necessitats socials mitjançant la tecnologia digital.

Aquesta iniciativa reivindica el valor social del mòbil, molt més enllà del que representa la telefonia, i posa sobre la taula tot el potencial que pot tenir per facilitar les necessitats dels col·lectius més febles. El principal objectiu del m4Social no és altre que incrementar el nombre de projectes tecnològics i d'empreses d'emprenedors, que tinguin en el seu ADN les necessitats d'aquells col·lectius que no tenen l'accés a aquesta tecnologia bàsica.

D'aquesta manera, el m4Social neix per ser l'aglutinador que posa en contacte les necessitats socials, amb els desenvolupadors d'aplicacions per al telèfon mòbil i els finançadors dels projectes per poder materialitzar-los.

Els àmbits en què m4Social està actuant són tan variats com necessitats tenen les persones i les organitzacions. En relació amb les persones, vull destacar el paper indispensable que aquesta plataforma té en el tipus de tecnologies per a les persones amb discapacitat. Des aplicacions que ajudin a millorar l'autonomia personal, o millorar la capacitat relacional de la pròpia persona amb el seu entorn social més pròxim, fins a aplicacions per a la localització de persones amb problemes de memòria. Pel que fa a les organitzacions del Tercer Sector permetrà elaborar eines que optimitzin la gestió diària en les pròpies organitzacions, perseguint una major eficiència en la gestió dels recursos i una millor qualitat de les dades obtingudes.

La incorporació dels smartphone a la nostra vida quotidiana és una realitat ineludible que ens envolta, i aquesta circumstància no es pot obviar ni desaprofitar en el procés d'intervenció social. I és precisament per això, que el nou context de la Societat de la Informació i el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació incideixen, de manera directa, en els àmbits econòmic, polític, social i cultural de la nostra societat. Fent imprescindible una profunda transformació social, econòmica i política i que no deixi a ningú pel camí.