Arxiu del blog

dimarts, 22 de setembre del 2009

La transparència en la gestió de les ONG’s.


La necessitat de fomentar la transparència en la gestió de les Organitzacions No Governamentals, és un fet que ja a dia d'avui s'està ja posant de manifest d'una forma aclaparadora.

La societat civil ha trobat un mecanisme per a cobrir les necessitats que l'Estat no proveïx als ciutadans, tant en l'àmbit de l'assistència social, el foment de la cultura o de millores mediambientals. Les Organitzacions No Governamentals (ONG) son aquesta forma d'agrupació de la societat civil, compromesa amb la construcció de l'Estat Social i Democràtic de Dret que treballa pel bé comú. Des d'aquesta responsabilitat, basada en l'aspiració d'ampliar la noció de lo públic al país, les ONG han d'assumir el compromís de demostrar l’interior de les seves organitzacions amb la màxima transparència a la societat.

Últimament hem tingut exemples de frau en la gestió, com la qual s'ha produït a la Fundació Orfeó Català i l'associació del mateix nom, que gestionen el Palau de la Música Catalana. Amb la repercussió social i mediàtica que una institució tan emblemàtica i arrelada al nostre país ha pogut tenir per a la ciutadania, fa que torni a planejar el dubte sobre les organitzacions que treballen en l’anomenat Tercer Sector.

Crec que és imprescindible incrementar la visibilitat d'aquestes organitzacions en la societat, presentant informació pública de forma permanent i sistemàtica sobre les activitats de la pròpia organització i de la seva gestió, com la millor manera de donar a conèixer el que són i fan, per a així poder aconseguir una major cota de credibilitat i de suport públic.

Penso que els qui aporten recursos per a la realització de les activitats tenen dret a informació fiable sobre la manera com s'inverteixen les seves aportacions. Això implica dotar-se de sistemes objectius de producció d'informació sobre el desenvolupament dels programes i la seva situació financera; la utilització d'aquestes eines ha d'anar més enllà de complir uns requisits administratius, ha de ser una oportunitat perquè els donants, ja siguin públics o privats, confirmin la seva confiança en la gestió de les ONG, al poder conèixer amb major amplitud i detall, el resultat del seu finançament.

Per tant, les ONG que vulguin una bona eina que no només facilita la transparència davant la ciutadania, sinó que a més estableix pautes de funcionament que a més ajuden a millorar el funcionament intern de l'organització, poden sotmetre's de forma voluntària a l’auditoria de la Fundación Lealtad, entitat sense ànim de lucre i independent que, a partir de la informació facilitada per cada ONG, elabora una anàlisi basant-se en els seus 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques. Aquesta anàlisi queda reflectit en un informe en el qual es recull de forma detallada el compliment per part de l'entitat auditada de cadascun dels seus 9 principis, així com una visió general de l'organització. Amb aquestes auditories la Fundación Lealtad busca fomentar la confiança de particulars i empreses en associacions i fundacions perquè aquestes puguin complir les seves finalitats.

Per que al cap i a la fi, les Organitzacions No Governamentals som com l'esposa del César, que no només ha de ser honrada sinó que a més ha de semblar-ho.