Arxiu del blog

diumenge, 17 de desembre del 2017

Federació ECOM: 25 anys ajudant a construir nous projectes de vida.

La Federació ECOM, l'organització de persones amb discapacitat física més antiga del territori espanyol, va néixer a Barcelona al 1971 degut a la necessitat que el col·lectiu tenia per organitzar-se i reivindicar els seus drets. La societat catalana va impulsar, un cop més, l'organització dels seus ciutadans per a la defensa dels propis drets. Entre aquests hi havia el dret a un treball digne, que permetés a cada persona iniciar el seu propi projecte de vida per a una plena inclusió social. Que li permetés trobar en el treball la seva pròpia harmonia i el propi equilibri de vida.

Amb aquest objectiu la Federació ECOM va posar en funcionament equips de treball multidisciplinaris, amb l'únic objectiu interrelacionar entre la persona amb discapacitat i el teixit empresarial més pròxim. Per a això es van crear els Serveis d'Integració Laboral (SIL), amb la finalitat d'intercedir en aquest procés per: fomentar l'autoestima de les persones amb discapacitat, aconseguir llur independència econòmica i potenciar les relacions socials. Tot això orientat a facilitar que la persona amb discapacitat se senti útil i ciutadà de ple dret.

Aquests 25 anys no han estat un camí de roses per als SIL de la Federació ECOM. Tot i els milers de casos d'èxit que hem aconseguit; també el treball realitzat en els SIL's ha hagut de transformar una societat carregada de tabús.

Hem hagut de lluitar contra una deficient formació dels usuaris, un elevat nivell sobreprotecció familiar, una actitud negativa d'una part dels ocupadors i una dificultat per accedir a fonts de finançament per fomentar l'auto empresa.

Han estat un període de treball dur i constant lluitant contra: barreres socials que potenciaven el rebuig a la discapacitat, barreres en l'entorn físic que impedien  la mobilitat a les persones afectades, barreres psicosocials com la sobreprotecció familiar i barreres mentals que generaven l'auto exclusió de les persones amb discapacitat.

Des de 2011 l'economia global en què ens interrelacionem va caure en una gran crisi i quan la situació laboral i econòmica s’estreny, tots els col·lectius pateixen les conseqüències de l'augment brutal de la desocupació. Però un dels col·lectius que, fins i tot en èpoques de bonança econòmica, sol patir més dificultats d'inserció laboral és el de les persones amb discapacitat. En general, el problema per a l'accés d'aquestes persones al mercat laboral no és únicament econòmic. Segueixen prevalen factors com els prejudicis socials, el desconeixement de la discapacitat o la desconfiança.

Aquest treball intens i compromès de la Federació ECOM va fer que altres organitzacions complementessin aquests serveis per tot el territori català. L'Associació MIFAS ho va desenvolupar a les terres gironines i l'Associació ASPID ho va fer per les terres lleidatanes. Conformant així un treball en equip que ha cobert tot el territori català, arribant fins a les comarques més remotes i allunyades dels nuclis de treball.

Han estat 25 anys d'un model d'èxit, que ha posat a les persones amb discapacitat en una situació d'ocupabilitat molt millor de la que tenien abans.

Durant aquest període els SIL de la Federació ECOM han generat tot un canvi del concepte de persona amb discapacitat que vol accedir a l'ocupació. Aquest canvi s'ha fet des de la pròpia persona amb discapacitat i el seu entorn, fins al sector empresarial, passant per orientadors i mediadors laborals. Aquests serveis s'han convertit en punt de referència pel seu coneixement de la discapacitat i la seva repercussió a l'hora de fer una activitat laboral, els posa com a punt de referència per a la inserció laboral tant per al propi col·lectiu com per a les empreses que, tant per consciència social com per "obligació" legal, han optat per la contractació de persones amb discapacitat.

L'esperit que ha mogut aquests 25 anys de treball dels serveis de la Federació ECOM, ha estat el d'un vell proverbi hindú que diu: "Als ignorants els avantatgen els que llegeixen llibres. A Aquests, els que retenen lo llegit. A aquests, els que comprenen lo llegit. A aquests, els que es posen a treballar ".

Gràcies a totes les persones que han participat durant aquests 25 anys posant-se "a treballar" per donar tantes oportunitats i tanta dignitat a tantes persones.