Arxiu del blog

dimarts, 29 de setembre de 2009

La gestió dels Bancs i Caixes d'Estalvi al nostre país: una imatge autènticament pornogràfica.


Durant l'any 2006, abans que les hipoteques escombraries i els actius tòxics enfonsessin la Borsa de Wall Street, hi va haver veus provinents de sectors socials i de la banca ètica que van predir la pèrdua de confiança en les entitats bancàries. Al·legant que els bancs produïxen assegurances, compra de valors i tot aquest tipus de productes de cincia ficcio que no són recursos massa útils per a la gent que necessita aigua potable. Davant la qual cosa, se'm planteja una pregunta: Com gestionen els nostres diners les entitats bancàries?

La gent volem saber si els nostres diners van en la mateixa direcció que els nostres ideals i que les nostres escales de valors. Ja que les diferències en comissions i tipus d'interès, són cada vegada més ajustades per la competència. Amb la qual cosa, el ciutadà pot començar a plantejar-se si amb la renúncia a unes molles dels percentatges d'interès, pot intervenir en la inversió del seu capital per al foment d'activitats i accions èticament responsables amb la societat. Donant, d'aquesta manera, una nova dimensió a l'estalvi, convertint-lo en un gran instrument de transformació social.

La possibilitat que amb els nostres estalvis, es fomentin valors com la solidaritat, el compromís mediambiental o el desenvolupament cultural, farà que les entitats bancàries prioritzin un tipus d'inversions en detriment d'altres menys ètiques.

Al meu entendre, els bancs tradicionals mai han estat transparents, ni ho seran d'ara endavant. És l'ànsia de guanyar més dels bancs i dels consumidors el que els fa mirar cap a un altre costat. I és justament per això, que neixen les iniciatives d'estalvi ètic, préstecs solidaris, per a donar resposta a una ciutadania, cada vegada més justa, responsable i compromesa amb el seu entorn més proper.

La banca ètica demostra que les finances són perfectament compatibles amb l'ètica i el benefici social. L'existència dels bancs ètics ha de reforçar el nostre dret d'exigir que s'apliquin una sèrie de criteris ètics en les polítiques d'inversions. Aquesta exigència ha de ser més gran encara en el cas de les caixes d'estalvi, entitats que van néixer amb una clara vocació de promoure un benefici social i que haurien de recuperar-la.

No en va, estan començant a aparèixer al mercat, diferents iniciatives de banca ètica com poden ser la holandesa Triodos Banc, la vasca Fiare, l’italiana Popolare Banca Ètica, etc. que tenen una característica important en la qual coincideixen, com és la transparència: l'inversor és informat de la iniciatives que reben els crèdits de l'entitat, de les condicions i criteris aplicats,… de forma aquest tingui la informació suficient per a decidir si està d'acord amb l'ús que es fa dels seus diners.