Arxiu del blog

dilluns, 25 de febrer de 2008

Milers de ciutadans discriminats no podran exercir el diumenge dia 9 el seu dret a votar.

Vull manifestar el meu rebuig a la data del diumenge, 9 de març, per a la realització de les Eleccions Generals, ja que coincideix amb un festiu i atès que les persones en situació de dependència que precisen de suports generalitzats no disposen aquest dia de l'atenció per part dels Serveis d'Ajuda a Domicili, perquè els dissabtes i festius aquests serveis no es presten, se'ls estaria impedint, de fet, l'exercir el seu dret a vot.

Tot això malgrat que aquests serveis deurien haver-se començat a prestar des del passat 1 de gener de 2007, data d'entrada en vigor de la LEPA (Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència).

La realitat és que les persones que estan rebent serveis d'aixecament i lavabo personal per part dels esmentats Serveis d'Ajuda a Domicili deuen romandre enllitats els caps de setmana i els festius.

Assenyalar a més que els Serveis d'Ajuda a Domicili, al no estendre's fora de la llar, són insuficients en cas que les necessitats de suport es mantinguin fins a l'arribada al col·legi electoral.

Per tant vull expressar el meu rebuig davant una situació que nega el primer dret que sustenta un estat democràtic, l'exercici del dret al vot, que en les condicions actuals no es garanteix de cap manera. Milers i milers de ciutadans són invisibles per a l'Estat els caps de setmana.

Lo Bep.

1 comentari:

Anònim ha dit...

A més d'un assistent personal ara voleu anar a votar?
Us penseu que això és jauja o què?